Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

imagiinatiion
3593 a676
Reposted fromoutline outline viaatropina atropina
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaatropina atropina
imagiinatiion
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viauciekam uciekam
imagiinatiion
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viauciekam uciekam
imagiinatiion
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viauciekam uciekam

July 19 2017

imagiinatiion
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaoutofmyhead outofmyhead
imagiinatiion
Zależy Ci i to Cię niszczy...
— i wszystko jasne...
imagiinatiion
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapolciak polciak

July 20 2017

imagiinatiion
3593 a676
Reposted fromoutline outline viaatropina atropina
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaatropina atropina
imagiinatiion
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viauciekam uciekam
imagiinatiion
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viauciekam uciekam
imagiinatiion
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viauciekam uciekam

July 19 2017

imagiinatiion
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaoutofmyhead outofmyhead
imagiinatiion
Zależy Ci i to Cię niszczy...
— i wszystko jasne...

July 20 2017

7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaatropina atropina
imagiinatiion
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viauciekam uciekam
imagiinatiion
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viauciekam uciekam
imagiinatiion
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viauciekam uciekam

July 19 2017

imagiinatiion
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl