Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

imagiinatiion
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć
— Jerzy Sosnowski - Apokryf Agłai
imagiinatiion
imagiinatiion
Boli nas, że kogoś straciliśmy. Choć przecież nigdy nie mieliśmy go tak naprawdę. Ktoś, kogo kochamy, nie jest nasz.
— Maria Rotkiel (ELLE; 06/2012)
imagiinatiion
Wiesz, serce może pęknąć, ale i tak bije dalej.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
imagiinatiion
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
imagiinatiion
Samotni ludzie nie lubią słuchać o związkach. To tak, jakbyś przyniosła piwo na spotkanie AA.
— Callie Torres
imagiinatiion
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— Miron Białoszewski
Reposted fromrol rol viaiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff
imagiinatiion
Chciałabym tak przez przypadek się potknąć... i wpaść na Ciebie...

June 15 2015

imagiinatiion

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff
imagiinatiion
Panie Boże . dlaczego stawiasz mi go na drodze, skoro wiesz, że nie pozwolisz nam być razem ?
Reposted frompeace peace viaiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff

June 12 2015

imagiinatiion
imagiinatiion
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viatosiaa tosiaa
imagiinatiion
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viaextract extract
imagiinatiion
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viamyteatime myteatime
imagiinatiion
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viapikkumyy pikkumyy
imagiinatiion
Przeszedł mi. Wszyscy mi przejdą... 
— ten, co myślałam, że zostanie w głowie na zawsze.
Reposted fromdepresja depresja
imagiinatiion
When was the last time anyone ever told you how important you are?
— Maya Angelou
Reposted fromumorusana umorusana viamyteatime myteatime
2306 47f7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl