Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

imagiinatiion
3593 a676
Reposted fromoutline outline viaatropina atropina
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaatropina atropina
imagiinatiion
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viauciekam uciekam
imagiinatiion
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viauciekam uciekam
imagiinatiion
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viauciekam uciekam

July 19 2017

imagiinatiion
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaoutofmyhead outofmyhead
imagiinatiion
Zależy Ci i to Cię niszczy...
— i wszystko jasne...
imagiinatiion
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapolciak polciak

June 24 2015

imagiinatiion
7834 32be
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovvie lovvie
imagiinatiion
2580 3407
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viatake-care take-care
imagiinatiion
Kiedy Cię zobaczyłem pierwszy raz, serce mi zadrżało. Kiedy Cię zobaczyłem drugi raz, serce mi zadrżało. Za trzecim razem czwartym razem piątym razem i każdym następnym razem serce mi drżało.
— James Frey - Milion małych kawałków
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNoemiJustine NoemiJustine
imagiinatiion

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viadagmarak dagmarak
9655 5840
Reposted fromerial erial viaStayifyoulove Stayifyoulove
imagiinatiion
7466 907f 500
Reposted fromrol rol viaStayifyoulove Stayifyoulove
imagiinatiion
Siedzisz mi w głowie tak, jak potrafią tylko nieobecni.
— Sarah Kane "Crave"
imagiinatiion
8289 c77f 500
7957 3670
Reposted fromarmadillo armadillo viaStayifyoulove Stayifyoulove
imagiinatiion
imagiinatiion
imagiinatiion
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl